۱۴۰۳ جمعه ۲۵ خرداد
اداره حسابداري رسيدگي و كنترل هاي داخلي

رئوس شرح وظايف اداره حسابداري رسيدگي و كنترل هاي داخلي :

1-گردآوري و به هنگام نمودن بانك‌هاي اطلاعاتي از قبيل قراردادها، آئين نامه‌ها، مصوبات، دستورالعمل‌ها، مجوزها و احكام كارگزيني، بخشنامه‌ها و مصوبات سازمانهاي دولتي

2-رسيدگي به كليه اسناد هزينه اعم از پرسنلي و غير پرسنلي و پرداخت‌هاي غيرقطعي و مطابقت با قوانين و مقررات و آيين‌نامه‌ها
3- پيكيري رفع نقص در مواردي كه  اسناد مورد رسيدگي داراي نقص و واخواهي باشند
4- ورود اطلاعات و تهيه گزارش فصلي موضوع ماده 169 قانون ماليات هاي مستقيم
5-تهيه صورت مغايرت بانكي كليه حساب هاي  بانكي ستاد بصورت ماهيانه و مستمر
6-پيگيري ثبت و شناسايي اقلام باز بانكي
7- مكاتبات لازم به منظور اخذ مفاصا حساب بيمه  از سازمان تامين اجتماعي و تهيه پاسخ استعلام هاي عملكرد سازمان امور مالياتي
8-كنترل هاي لازم به منظور تطبيق ضمائم  اسناد حسابداري و چك‌هاي صادره  قبل از امضا مدير مالي  
9- كنترل فرايندهاي  مورد اقدام در ادارات و واحدهاي ديگر مالي
10-كنترل و پيگيري اقلام باز و سنواتي  پرداخت هاي غير قطعي  دفاترحسابداري ادارات امور مالي
11- تهيه چك ليست هاي  نظارتي به منظور كنترل رعايت قوانين و مقررات در حسابداري واحدها و معاونت ها
12- بكارگيري روش‌هاي نوين در رسيدگي و نظارت بر رويدادهاي مالي(سامانه ها، چك ليست ها، بانك‌هاي اطلاعاتي و ...)
13-ثبت و كنترل اطلاعات  و سوابق قرارداد ها در سامانه قراردادها
14- مشاركت در تهيه دستورالعمل و آيين نامه‌هاي اجرايي مرتبط با اداره رسيدگي به اسناد و نظارت بركنترل‌هاي داخلي
 
پرسنل اداره حسابداري رسيدگي و كنترل هاي داخلي
رئيس اداره : 
           جابر توسلي
كارشناسان :
          مريم سادات شارف
          نفیسه نصر 
           جعفر ولیان پور 
شماره تماس هاي  اداره حسابداري رسيدگي و كنترل هاي داخلي
37932015
37932013
37934417 تاریخ به روزرسانی:
1402/07/27
تعداد بازدید:
2272
Powered by DorsaPortal