۱۴۰۲ يکشنبه ۱۳ اسفند

مديريت امور مالي

جناب آقای اکبر علیجانی
آخرین مقطع تحصیلی:
کارشناسی ارشد مدیریت دولتی


شرح وظایف مدیر امور مالی دانشگاه

1- اعمال نظارت مالی از نظر رعایت قوانین و مقررات مربوط به مفاد آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه و مصوبات هیات امناء

2- نگاهداری حساب وتنظیم گزارش های مالی و نظارت بر حفظ اسناد ،دفاتر ومدارک مالی و اطلاعات نرم افزاری مربوط
 
3- نگاهداری ، حفظ و حراست از انواع اوراق بهادار، سپرده ها عندالزوم مسکوکات، وجوه و نقدینه هایی که تحویل امور مالی شده است
4- نظارت بر نگاهداری حساب اموال غیر مصرفی و دارایی های موسسه
 
5- نظارت بر چگونگی وصول در آمد های اختصاصی و کنترل واریز آن ها به خزانه در حد امکانات در اختیار و سپس مصرف آنها
 کارشناس مسئول دفتر مدیر امور مالی :
 
سرکار خانم صفورا بخت افروز

___________________________________________________________________________________

مسئول دفتر مدیر امور مالی
 
سرکار خانم اسماعیلی

شرح وظایف مسئول دفتر امور مالی

1- انجام عملیات ثبت وارده، صادره و بایگانی کلیه نامه ها و مکاتبات که از طریق سامانه اتوماسیون اداری ا انجام میشود.

2- تفکیک و توزیع نامه ها ، گزارشات و سایر مکاتبات بین افراد واحد و پیگیری کردن آنها

3- ابلاغ دستورات صادره سرپرست به اشخاص و موسسات ذیربط و واحدهای تابعه بر حسب خط مشی تعیین شده و در صورت لزوم پیگیری آنها .

4- آماده نمودن سوابق و پرونده های مربوط به کمیسیونها ، جلسات اداری و ملاقاتهای حضوری رئیس واحد .

5- تنظیم اوقات جلسات و کمیسیونهایئ که در دفتر مدیر تشکیل میشود و مطلع ساختن مقامات یا افراد شرکت کننده در جلسه .

6- تنظیم لیست متقاضیان ملاقات با مدیر مربوطه و تعیین ساعات ملاقات برای آنها .

7- استفاده از نرم افزارهایICDL ، دریافت و ارسال نامه های الکترونیکی و دورنگار و خدمات تایپ 
 
8- بررسی فرم های درخواست وام پرسنل و صدور کسر اقساط با توجه به سوابق های فرد و ارجاع به مدیر مالی در صورت وجود مجوز جهت دریافت وام .
 
9-پاسخگویی به مراجعین و راهنمایی آنها .
 
شماره تماس های دفتر امور مالی 
 
tel:  37932011
 
fax: 37932012 
 
 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1402/07/27
تعداد بازدید:
3201
Powered by DorsaPortal