۱۴۰۳ يکشنبه ۲۴ تير
اداره حسابداري اعتبارات و تنظيم حسابها
رئوس شرح وظايف اداره حسابداري اعتبارات و تنظيم حسابها       
 

1-         صدور اسناد حسابداري ابلاغ و تخصيص بودجه (جاري،عمراني-اختصاصي)

2-        تامين اعتبار كليه رويدادهاي مالي

3-       تنظيم و ثبت فرم درخواست وجه در سامانه تخصيص خزانه

4-         بررسي و تامين اعتبار كليه درخواستهاي هزينه‌اي كه تعهد پرداخت ايجاد مي‌نمايد يا منجر به پرداخت مي‌شود.

5-         ثبت مربوط به دريافتي ها از خزانه اعم از جاري‌، اختصاصي، تملك دارايي ، ابلاغي، ساير منابع و....

6-         ثبت  كليه  اسناد حسابداري  (به غير از وصول منبع درآمدهاي اختصاصي)

7-         موازنه مستمر حساب كسورات دفاتر مالي با سازمان هاي ذيربط

8-       نگهداري از ضمانت‌نامه‌هاي بانكي و مكاتبات لازم به منظور تمديد ضمانت‌نامه و معرفي پيمانكاران به بانك‌ها

9-          تحويل اسناد واريزي به بايگاني امور مالي

10-      ثبت تخصيص‌هاي ماهيانه به منظور تامين اعتبار درخواست هاي خريد (درسطح بودجه غير مستمر)

11-       صدور سند دريافت و پرداخت سپرده‌ها و سايرمنابع غير بودجه‌اي

12-            تهيه و تنظيم گزارش‌هاي مقايسه عملكرد بودجه  براساس بودجه غيرمتمركز

13-           تهيه گزارش تفريغ بودجه

14-           كنترل و تنظيم حساب‌هاي ماهيانه عاملين مالي

15-           پيگيري ثبت قطعي پرداخت غير قطعي به اشخاص حقيقي و حقوقي

16-            تهيه صورت‌هاي مالي

17-           ثبت منظم و مستمر اطلاعات در سامانه  سماد (طلب و بدهي‌هاي دولت)

18-           نظارت  مستمر بر فرآيند تنظيم حساب ادارات مالي

19-        پيگيري وصول رديف‌هاي غير متمركز بودجه با توجه به ظرفيت‌هاي موجود در قانون بودجه تهيه و ارسال فايل تراز و صورت هاي مالي در سامانه  سناما

20-          ثبت اطلاعات در سامانه هاي مرتبط با اداره اعتبارات و تنظيم حساب ها

21-          مشاركت در تهيه دستورالعمل و آيين نامه‌هاي اجرايي مرتبط با اداره حسابداري اعتبارات و تنظيم حساب‌ها

   

پرسنل اداره حسابداري اعتبارات و تنظيم حسابها
رئيس اداره : 
          محسن آرمان
كارشناسان :
     
          الهه تائبي پور
          مهديه كدخدائي
          سيده زهرا ميرصفيان
شماره تماس هاي اداره حسابداري اعتبارات و تنظيم حسابها

37932014
37932016 
تاریخ به روزرسانی:
1401/03/10
تعداد بازدید:
2244
Powered by DorsaPortal