۱۴۰۳ يکشنبه ۲۴ تير
اداره حسابداري درآمد هاي اختصاصي
 

رئوس شرح وظايف اداره حسابداري درآمدهاي اختصاصي

      

1-تهيه و تنظيم درخواست وجه درآمدهاي اختصاصي

2- كنترل  و پيگيري وصول اسناد دريافتني

3-پيگيري  تحقق و وصول درآمدهاي اختصاصي  ناشي از قراردادها و تفاهم نامه هاي منعقده  

4-پيگيري  شناسايي، ثبت  و وصول درآمد مربوط به شهريه دانشجويان

5-بررسي و حصول اطمينان از صحت شناسايي و ثبت درآمدهاي اختصاصي درسامانه‌هاي مختلف دانشگاه
(آموزشي
پژوهشي دانشجويي فرهنگي و اداري و مالي و ...)

6--شناسايي وثبت كليه درآمدها و پيگيري تحقق و وصول آنها

6- تهيه گزارش‌هاي مقايسه‌اي و تحليلي از درآمدهاي اختصاصي به تفكيك فعاليت و واحد تابعه  

7- پيگيري و دريافت صورتجلسات كميسيون معاملات  مربوط به قراردادهاي درآمدي

8- دريافت و ثبت  وجوه ماهانه درآمد خانه‌هاي سازماني

10- فراهم نمودن شرايط سخت‌افزاري و نرم‌افزاري به منظور تسريع و تسهيل در امكان شناسايي و وصول درآمدها

11- تهيه چك ليست‌هاي نظارتي به منظور  كنترل نحوه ثبت و شناسايي درآمدهاي اختصاصي 

12- بكارگيري روش‌هاي نوين در ثبت و شناسايي درآمدهاي اختصاصي (پرداخت الكترونيك ـ سامانه هتلينگ ـ قراردادها-فروش و ...)

13- ثبت اطلاعات در سامانه‌هاي مرتبط با اداره درآمدهاي اختصاصي

14- اخذ تاييديه درآمد هاي اختصاصي به تفكيك طبقه بندي بودجه تفضيلي از خزانه

15-ارائه پيشنهاد هاي لازم  در خصوص نحوه امكان  افزايش درآمد هاي دانشگاه با توجه به ظرفيت ها و منابع موجود

16- مشاركت درتهيه دستورالعمل وآيين‌نامه‌هاي اجرايي مرتبط با فعاليت‌هاي اداره حسابداري درآمدهاي اختصاصي.

 
پرسنل اداره حسابداري درآمد هاي اختصاصي
رئيس اداره : 
           نرگس رستمي
كارشناس مسئول :
           خدیجه رستمی 
كارشناسان :
          هادي حقيقي پور
         سید آیت اله محمدی کمال آبادی
 
شماره تماس هاي اداره حسابداري درآمدهاي اختصاصي
 
37932018 
37932099 
تاریخ به روزرسانی:
1402/07/27
تعداد بازدید:
2212
Powered by DorsaPortal