۱۴۰۳ يکشنبه ۲۴ تير
حسابداري معاونت دانشجويي
 اهم شرح وظايف حسابداري مرتبط با حوزه حسابداري معاونت دانشجويي            

 

1-تامين اعتبار درخواست هاي خريد حوزه حسابداري معاونت دانشجويي 

2-دريافت تنخواه با منابع مالي مختلف از حسابداري مركز

3-تنظيم و صدور سند حسابداري

4-رسيدگي اوليه به اسناد هزينه و تطبيق پرداخت ها با قوانين و مقررات مالي

5-نگهداري حساب تنخواه گردان ، علي الحساب و پرداخت هاي غير قطعي

6-ارسال اسناد هزينه به مركز جهت واريز بدهي و تسويه حساب منابع دريافتي

7-ارائه گزارشهاي مالي و تسويه حساب با حسابداري مركز

8- تهيه ، كنترل و ارائه گزارش هاي درآمدي

9- تهيه مغايرت بانكي

 

پرسنل حسابداري معاونت دانشجويي   

رئيس اداره : 

          محمدرضا رضوی

كارشناسان :

          صفورا بخشي

        

شماره تماس هاي حوزه حسابداري معاونت دانشجويي
37932219
37932221 
  

           

 

تاریخ به روزرسانی:
1402/03/20
تعداد بازدید:
1833
Powered by DorsaPortal