۱۴۰۲ يکشنبه ۱۳ اسفند
حسابداري واحد هاي دانشگاه

رئوس شرح وظايف حسابداري مرتبط با حوزه حسابداري واحد هاي دانشگاه            

  (حسابداري حوزه رياست‌، معاونت اداري و مالي معاونت پژوهشي‌، معاونت فرهنگي‌، معاونت آموزشي و دانشکده ها)

 
1-دريافت و ثبت تنخواه به تفكيك منابع مختلف بودجه‌‌اي و غير بودجه‌اي
 
2-تامين اعتبار درخواست خريد كالا و خدمات
 
3-پرداخت تنخواه به‌كارپردازان بر اساس تنخواه در گردش (رعايت پرداخت در قبال واريز70 درصد اسناد واريزي)
 
4-كنترل و موازنه حساب تنخواه پرداختي با مانده دفاتر حسابداري و تسويه حساب آن در پايان سال
 
5-ثبت و صدور سند حسابداري  با الزامات رعايت تفكيك منابع اعتباري و پروتكل‌هاي سناما
 
6- ثبت پرداخت هاي غير قطعي و پيگيري به منظور واريز سند هزينه قطعي در پايان سال مالي
 
7-رسيدگي و تطبيق اوليه  اسناد هزينه با قوانين و مقررات و آيين نامه ها
 
8-بارگذاري فايل ماليات حق الزحمه ها در سامانه سازمان امور مالياتي
 
9 - صدور چك اسناد هزينه
 
10- حفظ و نگهداري مناسب از دسته چك‌ها
 
11-تهيه مغايرات بانكي بصورت ماهيانه و مستمر
 
12- پيگيري ثبت و شناسايي اقلام باز بانكي
 
13- صدور حواله پرداخت وثبت اطلاعات اسناد در دبيرخانه اسناد
 
14-پيگيري رفع نقص در مواردي كه  اسناد مورد رسيدگي داراي نقص و واخواهي مي باشد. 
 
15-ثبت و كنترل اطلاعات و سوابق قرارداد ها در سامانه قراردادها
 
16-ارائه تراز آزمايشي  به تفكيك منابع  و موازنه حساب ها  در مقاطع سه ماهه در اخرين سطح حساب ها   بر اساس فرمت تعيين شده توسط اداره اعتبارات و تنظيم حساب ها
 
17-پيگيري، شناسايي و اعلام گزارش درآمدهاي اختصاصي  واحدهاي مرتبط بر اساس فرمت تعيين شده توسط اداره درآمدهاي اختصاصي 

 

پرسنل حسابداري واحد هاي دانشگاه

رئيس اداره : 

           مجيد معتمدي

 كارشناس مسئول :
          زهرا جانقربان

كارشناسان :

           نيره ظهوري

          مهري مالكي  

          محسن نصري نصرآبادي            
شماره تماس هاي حوزه حسابداري واحد هاي دانشگاه
37932034
37932252 
 
 

 

تاریخ به روزرسانی:
1402/03/20
تعداد بازدید:
2036
Powered by DorsaPortal