۱۳۹۹ يکشنبه ۱۷ فروردين
فرایندهای امور مالی دانشگاه اصفهان


با عنايت به آنكه يكي از اهداف اصلي مديريت ارشد دانشگاه باز تعريف و معماري فرايندهاي مالي دانشگاه مي باشد. از آبان ماه سال 1396و پيرو ابلاغ معاون محترم اداري و مالي دانشگاه كميته تخصصي  مستندسازي فرايندهاي مالي تشكيل گرديد.

اهم اهداف تخصصي  مستند سازي فرايندهاي مالي به شرح ذيل تعريف شده است:

1- شناسايي و مستندسازي فرايندهاي مالي موجود

2- تجزيه و تحليل و شناسايي نقاط ضعف و قوت وضعيت موجود

3- ارائه پيشنهادهاي اصلاحي به منظور بهبود وضع موجود

4- طراحي فاز مطلوب

5- استقرارنظام  جامع مالي در دانشگاه

Powered by DorsaPortal